در تقابل سنت و مدرنیسم: نگاهی به سریال مرک تدریجی یک رویا
51 بازدید
محل نشر: رواق هنر و اندیشه » آبان 1387 - شماره 28 » (16 صفحه - از 66 تا 81)
نقش: مصاحبه شونده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی