مشخصات فردی و زندگینامه
نام:غلامرضا
نام خانوادگی:یوسف زاده
نخصص ها:فقه و اصول

زندگی نامه

در سال 1362 وارد حوزه شدم. به مدت ده سال سطح را گذراندم. با ورود به درس خارج، با (ادبیات داستانی و سینما) آشنا شدم و فعالیت خودم را در زمینه «فیلمنامه» شروع کردم. به جهت نبود کلاسهای آموزشی، در کلاس های آموزشی (ادبیات داستانی) شرکت کردم. سپس در کلاس و کارگاه (فیلمنامه نویسی) در سال 1375 در «خانه هنر» وابسته به مرکز پژوهش ها شرکت کردم. در سال 1381 تغییر جهت داده و وارد کارهای تحقیقی سینمایی شدم و تا کنون در باب «سینمای دینی» به تحقیق مشغول هستم که امیدوارم محصولی در خور داشته باشم. در این سال ها درس خارج را همراه با فعالیت هنری با هم داشته ام و هم اکنون نیز مباحثۀ اصولی با یکی از دوستان دارم که امیدوارم محصول آن کتاب مختصر اصولی باشد که مهمترین وجه آن چینش جدید در مباحث اصول می باشد.